Skip to content

TIETOSUOJASELOSTE

 

1. Rekisterinpitäjä 


Nimi: Pro-Vision Finland Oy (Y-tunnus 2048680-2) 

Osoite: Koskikuja 6c, 01600 Vantaa

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Nimi: Allan Schneitz 

Sähköposti: allan.schneitz@pro-vision.fi

Puhelin: 0413118412

3. Rekisterin nimi

Pro-Vision Finland Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen sekä markkinoinnin toteutus.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

 • Asiakkaan nimi
 • Yhteystiedot (kuten puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • Palvelun käyttäjätiedot

6. Tietojen säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään:

 • Rekisteröidyltä itseltään
 • Viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä
 • Muista julkisista rekistereistä, kuten kaupparekisteristä

7. Tietojen säännönmukainen luovutus ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Tiedot on suojattu ulkopuoliselta pääsyltä ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta määritellyt henkilöt. Käytössä on palomuurit, salasanat ja muut alan standardin mukaiset tietoturvatoimet.

9. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • Tarkastaa häntä koskevat henkilötiedot
 • Vaatia epätarkan tai virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista
 • Vastustaa tietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin
 • Rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä tietyissä tilanteissa
 • Siirtää tietonsa järjestelmästä toiseen 

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti yllä mainitulle yhteyshenkilölle.

10. Evästeet 

Käytämme sivustolla evästeitä parantaaksemme käyttäjäkokemusta. Evästeet voi estää selaimen asetuksista.

11. Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan, kuin on tarpeellista niiden keräys- ja käsittelytarkoituksen, sopimuksen noudattamisen tai lakisääteisten velvoitteiden täyttämisen kannalta. Kun henkilötietojen säilyttäminen ei enää ole tarpeen, ne poistetaan tai anonymisoidaan turvallisesti ja asianmukaisin menetelmin siten, ettei rekisteröidyn yksityisyyttä vaaranneta.